0131-jan_3
„W liturgii świętej wyznajemy otwarcie i wyraźnie wiarę katolicką (…).
Cała liturgia więc zawiera wiarę katolicką, jako publiczne świadectwo
o wierze Kościoła” Pius XII, encyklika Mediator Dei

 Św. Jan Bosko był kapłanem wyróżniającym się nadzwyczajną wiarą i miłością do Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. W posłudze duszpasterskiej i wychowawczej kierował zwłaszcza młodych ku Chrystusowi utajonemu w Najświętszym Sakramencie.
   Stałą jego praktyką było nabożeństwo Eucharystyczne w trzech elementarnych formach:
   Msza Święta – na Mszy Świętej, pobożnie celebrowanej w rycie klasycznym, uświęcały się rzesze młodzieży!
   Komunia Święta – propagował częstą Komunię Świętą.
   Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu – łatwość dostępu do kościołów i kaplic dawała młodym stałą okazję do częstych odwiedzin Pana Jezusa ukrytego w Tabernaculum.

   * * *

   Modlitwa.
   Święty Janie Bosko, przez miłość, jaką pałałeś ku Jezusowi w Najświętszym Sakramencie i przez gorliwość, z jaką szerzyłeś kult ku Niemu, wyrażający się w uczestnictwie we Mszy świętej, częstej Komunii świętej i nawiedzeniach kościoła, spraw, abyśmy owiani tym samym duchem, praktykowali te czcigodne nabożeństwa, kończąc każdy nasz dzień z Jezusem eucharystycznym w sercu.
   Amen.

   Ojcze nasz…
   Zdrowaś Maryjo…
   Chwała Ojcu…
   Módl się za nami święty Janie Bosko,
   – Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

   Módlmy się: Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko, Wyznawcę, na Ojca i Nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe Zgromadzenia, spraw, prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana Naszego.
   Amen.

* * *

W czwartek 24 stycznia 2013 o godz. 16.00,
w Krakowie przy ul. Skawińskiej 2,
ks. dr Henryk Łuczak SDB wygłosi wykład
Na czym polega współczesna intelektualna i moralna deprawacja polskiej młodzieży?
Analiza zjawiska i drogi wyjścia.