niedziela, 20 stycznia 2013

Święto Chrztu Pańskiego OTRZYMAŁ ADAM-CZŁOWIEK.


Święto Chrztu Pańskiego


OTRZYMAŁ ADAM-CZŁOWIEK.
___________________________________________________________
Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
___________________________________________________________

 MATKA BOŻA:
 W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, pisz Człowiecze.

       Moje kochane ziemskie dzieci, pozdrawiam was, szczególnie wszystkie Moje dzieci Świętej Matki Kościoła. Pragnę wam przypomnieć, że przez wasz Chrzest zostaliście włączeni w Mistyczne Ciało Mojego Boskiego Syna jak również staliście się nowym stworzeniem. Dziękujcie Bogu za tę łaskę, która was umacnia i otwiera wam drogę do świętości. Lecz, abyście stali nowym i odnowionym stworzeniem, nie wystarczy tylko przyjąć ten sakrament, lecz pielęgnować go jako dar, gdyż on wyciska pieczęć na waszych duszach. Pamiętajcie, Moje dzieci, że ta łaska i ten sakrament nie jest formalnością, lecz podjętym zobowiązaniem wobec Boga i Kościoła.
       Jeśli w sercu rozważycie wasze powołanie do świętości, to zrozumiecie, jak wielką rolę odgrywa Duch Święty w całej historii zbawienia! Duch Boży unosił się nad wodami podczas aktu stworzenia, udzielając ożywczej mocy. Duch Święty jest w Słowie Bożym, które was prowadzi i oświeca. On sam jest Duchem tęsknoty i oczekiwania odnowienia wszystkich rzeczy i uświęcenia. Trzecia Osoba Trójcy Przenajświętszej jest obecna w sakramentach i w całej posłudze Kościoła, udziela charyzmatów i darów łask.
       Moje kochane dzieci, Duch Święty naznacza całe stworzenie znakiem Krzyża i rozpościera jego chroniące ramiona (krzyża) nad wszystkimi rzeczami. Prowadzi całe stworzenie do celu, którym jest jedność z Bogiem. Skoro prowadzi do wypełnienia wszystkich rzeczy i do pełni stworzenia, to Jego doskonała Miłość jest ogniem sprawiedliwości. To ogień oczyszczający, przemieniający i odnawiający. Jest zupełnie inny od demonicznego ognia, siejącego zniszczenie i śmierć. Płomień Miłości Ducha Świętego, który wychodzi z Mojego Niepokalanego Serca, odnawia całe stworzenie. Kto przyjmuje już teraz Ducha Świętego Odnowiciela świata, ten uczy się patrzeć na świat oczami Boga i ma w sobie prawdziwą pobożność oraz oddaje Bogu prawdziwą Chwałę.
       Historia zbawienia ukazuje rzeczywisty porządek rzeczy w całym odwiecznym Planie Stwórcy. OJCIEC planuje i decyduje, SYN wypełnia i urzeczywistnia Wolę Ojca w doskonałym posłuszeństwie, a DUCH ŚWIĘTY dokańcza dzieło udzielając mu Boskiej piękności, mianowicie powrotu do utraconego porządku.
       Moje kochane dzieci, jak widzicie, odrodzeni w Chrzcie macie tak doskonałą szansę, aby mieć udział w tym wszystkim, co staje się nowe; jak również sami osiągnąć świętość. Nie bójcie się przyjąć w sobie oczyszczającej i przemieniającej mocy działania Ducha Świętego.
       Pamiętajcie, że wszelkie wasze uczynki, prace, modlitwy bez udziału i mocy Ducha Świętego, sprawiają, że jesteście ślepi i bezowocni. [1] To zaś wzmaga w was pychę, przed którą przestrzegał Mój Boski Syn, także swój Kościół. I chociaż Duch Święty przebywa i nieustannie uświęca Świętą Matkę Kościół, to w jego ziemskim posługiwaniu znalazło się dzisiaj wielu podobnych do Samsona, który został pozbawiony oczu, kiedy zapomniał o swoim Bogu.[2]
       Dlatego też pełni wiary i nadziei musicie się spodziewać, że nadejdzie wkrótce odnawiające działanie Ducha Świętego z Jego oczyszczającą mocą, aby w poznaniu prawdy dokonała się sprawiedliwość. Mój Boski Syn ukaże Swoją Chwałę i chrzcić was będzie Duchem Świętym. Podobnie, jak podczas waszego chrztu zostaliście namaszczeni Duchem Świętym, tak teraz cała ludzkość doświadczy Jego działania. Nowe wylanie Ducha Świętego, które Bóg przygotowuje w Moim Niepokalanym Sercu,  jest ogniem, który jest także symbolem namaszczenia nowego stworzenia. Ono ma moc oczyszczającą, uzdrawiającą i uświęcającą. Ogień sprawiedliwości oczyści ludzkość i całe stworzenie z nieprawości oraz ukaże prawdę o grzechu, a "olej namaszczenia" Boskiego działania Ducha Świętego sprawi, że odnowi się oblicze ziemi.
Rozważajcie Moje słowa, Moje kochane dzieci. Błogosławię wam z Mojego Niepokalanego Serca, w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
______________
[1] Ap 3,17 List do Kościoła w Laodycei
[2] Sdz 16, 20-22 "Zawołała więc: Filistyni nad tobą, Samsonie! On zaś ocknąwszy się rzekł: Wyjdę jak poprzednio i wybawię się. Nie wiedział jednak, że Pan go opuścił.  Wówczas Filistyni pojmali go, wyłupili mu oczy i zaprowadzili do Gazy, gdzie przykuty dwoma łańcuchami z brązu musiał w więzieniu mleć ziarno"
  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz