Anna Dąmbska."Zaufajcie Maryi."


"Zaufajcie Maryi"

Anna

(Fragment Przedmowy)
"Czasy dzisiejsze są ostateczne najpierw ze względu na niebezpieczeństwo samozniszczenia ludzkości pod wpływem ideologii nienawiści. Równocześnie są to czasy ostateczne ze względu na wielki plan Miłosierdzia Bożego dla ratowania rodziny ludzkiej przez Maryję, Matkę Miłosierdzia, przed zgubą szykowaną przez szatana i jego niewolników. (...)

Zawarte w tej książce teksty, pochodzące z ostatnich kilkunastu lat, odsłaniają stopniowo ten ostateczny plan Miłosierdzia Bożego. Jego wykonanie zostało powierzone Maryi jako naszej Matce. Maryja pełni nie tylko funkcje proroka, ale i wychowawczyni; nie tylko ostrzega o nadchodzących zgrożeniach, lecz nade wszystko prostuje nasze drogi i prowadzi nas ku Bogu. Do dzieła ratowania świata Bóg powołuje wszystkie narody. Liczy jednak przede wszystkim na te, które Mu wierzą, a zwłaszcza na narody cierpiące, spragnione wolności i sprawiedliwości. W szczególny jednak sposób do tej współpracy powołana jest Polska, od wieków wychowywana przez Maryję. (...)

Książka Zaufajcie Maryi jest świadectwem pzyjęcia Polski do tej służby, zawiera ostrzeżenie przed złem moralnym płynącym od zmaterializowanych społeczeństw zachodnich i wzywa Polaków do zachowania Prawa Bożego i do odnowy moralnej przez miłość i sprawiedliwość społeczną, tak żeby Polska stała się prawdziwym królestwem Chrystusa i by stanowiła jasny przykład państwa zbudowanego na Prawie Bożym, gdy załamią się państwowe struktury oparte na przemocy, grzechu, niesprawiedliwości i nienawiści. Warunkiem urzeczywistnienia tego planu uratowania świata z udziałem Polski jest pełne zawierzenie Maryi jako Matce naszej i Królowej i w konskwencji uczciwa, wierna i wytrwała służba Bogu, do której Ona nas wzywa. Taki jest sens tytułu książki Zaufajcie Maryi."
Ks. dr hab. Jan Sieg TJ

Książka Anny "Zaufajcie Maryi" jest do pobrania w wersji elektronicznej z adresu
http://wiara.daiguo.com/doc/Zaufajcie_Maryi.zip
Wykonać to można na tej stronie w rubryce "Lektura o Maryi i o relacji z Bogiem", klikając myszką na tytuł Anna "Zaufajcie Maryi"

4 komentarze:

 1. Żygać się chce.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Proszę więc zaprzestać spoglądania w lustro.

   Usuń
 2. Rzygać się chce na was obydwoje.

  OdpowiedzUsuń
 3. Tak było przed potopem.Jedli,pili itd. i wtedy przyszedł ...?

  OdpowiedzUsuń