czwartek, 31 stycznia 2013

Powtórka z rozrywki.

http://www.gazetapolska.pl/4737-nowy-ekran-%E2%80%93-stare-metody


Nowy Ekran - Stare metody

"Służba Bezpieczeństwa i powinna kreować Moze RÓŻNE stowarzyszenia, kluby czy nawet partie polityczne. Ma ZA Zadanie głęboko infiltrować istniejące gremia kierownicze Tych Organizacji Na szczeblu centralnym i wojewódzkim, a także nie dotyczy szczeblach podstawowych, muszą BYC jeden przez nas operacyjnie opanowane. Musimy zapewnić operacyjne możliwości oddziaływania ns te organizacje, kreowania Ich działalności i kierowania Ich Polityka "(Czesław Kiszczak Na posiedzeniu kierownictwa MSW, luty 1989 r.).
Ta ogólna dyrektywa ostatniego szefa komunistycznej bezpieki byla ściśle przestrzegana przez WSZYSTKIE Lata budowania III RP i stanowiła jeden z fundamentów patologicznego układu, w którym ludziom megasłużb sowieckich zagwarantowano wpływy bd polskie Życie polityczne.
Trzecia Sila, czyli dezintegracja
W niemal wszystkich zdarzeniach w ciągu ostatnich Politycznych lat nietrudno dostrzec udział osob związanych ZE służbami PRL. Począwszy OD wystawienia "emigracyjnego guru" Tymińskiego, poprzez kreowanie Sieci "prawicowych" partyjek, utworzenie Samoobrony, budowę Platformy Obywatelskiej czy rozbicie AWS-u - mamy zrobić czynienia z. działaniami ludzi specsłużb. Wskazanie zdarzeń wolnych OD Tego rodzaju konotacji byłoby wręcz niemożliwe.

NIE powinno zatem dziwić, jeśli znajdziemy je również w bieżących projektach osłabienia PiS-u, realizowanych w formie kreowania fałszywych alternatyw - nazywanych "trzecią sila" bądź "Nowa Prawica". Podejmowane bd kilka miesiecy PRZED wyborami parlamentarnymi wpisują Się w szereg podobnych Akcji dokonywanych w przeszłości, których wspólnym celem byla dezintegracja środowisk prawicowych smarowego uszczuplenie elektoratu partii zagrażających układowi. Sposób budowania Tych Inicjatyw dodał autorament Postaci działających zwykle w TLE owych "naturalnych procesów Politycznych" pozwalał rozpoznać w nich typowe kombinacje operacyjne z. udziałem ludzi peerelowskich służb. Cel operacji 2011 r. czytelny żart: każdy podział, kazda Fronda wśród przeciwników układu rządzącego zmniejsza Szanse bd Zwycięstwa prawdziwej opozycji i Moze mieć wpływ Na ostateczny wynik wyborczy PiS-u. W Tym kontekście szczególną uwagę zasługują bd Projekty, które przez nieświadomych odbiorców SA kojarzone z Prawica smarowego identyfikowane JAKO opozycyjne. Korzystają jeden z potencjału zaufania społecznego dodał posługują Się internetem JAKO najskuteczniejszym środkiem przekazu. Zastosowana w nich METODA polega ns zastąpieniu autentycznej opozycji ludźmi "politycznej alternatywny", wśród których następnie selekcjonuje Się Liderów przez Wokół nich budować zaplecze wyborcze. Zapewnia pełną kontrolę ruchów do Społecznych i stwarza pozory działań żywiołowych, oddolnych.Polak patriota Humanista W III RP stosowane SA zwykle Dwie modyfikacje Tego scenariusza. Pierwsza polega ns "delegowaniu" w odpowiednim czasie iz odpowiednim przekazem ludzi nowych, nieznanych odbiorcy, którzy posługując Się nośnymi, populistycznymi hasłami, gromadzą Wokół siebie rzeszę wyborców - zwolenników. Te metodę możemy dostrzec w casusie Stana Tymińskiego czy Andrzeja Leppera. Druga polega ns organizowaniu ruchów Politycznych Wokół ludzi znanych, kojarzonych z określonym środowiskiem smarowego posiadających pewien autorytet. Na Tej podstawie organizował partie Andrzej Olechowski, aw wyborach prezydenckich startował gen. Tadeusz Wilecki. W OBU modyfikacjach w przetwa tworzenia "Politycznych alternatyw" włączają Się osoby z kręgu służb specjalnych smarowego emerytowani wojskowi, DLA uwiarygodnienia projektu angażuje Się Postacie z "dobrym nazwiskiem" i konotacjami. Ten ogolny schemat uzupełniają rozwiązania stosowne zrobić wymogów aktualnej kombinacji operacyjnej. Czasem więc, w celu przyciągnięcia elektoratu, wprowadza Się elementem biznesowy i retorykę Liberalna, innym gra na uczuciach działalnoœć patriotycznych smarowego epatuje wyborcę "Troska o skrzywdzonych". W zależności OD modyfikacji mamy więc zrobić czynienia ZE środowiskiem KLD-PO, z "partiami prawicowymi" smarowego hasłami Samoobrony.WSZYSTKIE, niemal klasyczne ELEMENTY budowania "trzeciej sily" można odnaleźć w inicjatywie powołania portalu Internetowego o nazwie Nowy Ekran. Mamy zatem: bogatego emigranta (JAK Się sam określa - "Polaka Patriote Humanistę"), przybywającego Na ratunek ojczyźnie, SA wyraźne motywy polityczne i biznesowe, kwitnie patriotyczna i "bogoojczyźniana" Retoryka dodał populizm poglądów Gospodarczych, nad całością czuwają "prawicowe autorytety" , LUDZIE ZE stowarzyszeń wojskowych i beneficjanci poprzedniego systemu. Właścicielem nowego Ekranu żart Ryszard Zbigniew Opara - australijski emigrant i Milioner, absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. W 1979 r. Opara wyjechał robić Wiednia, ns początku 1980 r. znalazł Się w Australii. Dorobił Się tam majątku, działając w branży Usług Medycznych. Czy Polski zaczął przyjeżdżać w Roku 1990. Pierwsza polska firma Opary do "Opara ITC", zajmująca Się Produkcja Krawiecka. NASTĘPNE: PRIM BR przekształcone w DEGOR Grupa Kapitałowa, następnie "Eroplaus". Od 2003 r. FIRMA Degor zarządzali Jerzy Wojciech Klasicki i Barbara Grabowska. W Roku 1998 Opara kupił Warszawskie Zakłady Telewizyjne "ELEMIS" SA, Trzy Lata pozniej przejął kontrolę nad Energomontaż Północ SA, zostając przewodniczącym Tymczasem w Rady nadzorczej. Od 2001 r. Byl udziałowcem Elektrimu. Członek Rotary Club-Sydney i Warsaw Golf International Club. Po sporach z kierownictwem Elektrimu w 2002 r. wyjechał ponownie zrobić Australii, gdzie Nadal prowadził Inwestycje w służbie Zdrowia. W Polsce Opara zostawił niespłacone pożyczki i kredyt w Pekao SA Na kwotę okolo 35 mln zł (z odsetkami wynosi dzis na ok. 80 mln zł). NIE TYLKO bank próbował odzyskać pieniadze, ale tez zawiadomił prokuraturę. W wyniku śledztwa Ryszard Opara Byl poszukiwany kurierską gończym, wydanym przez Sadzie Rejonowy Dla Warszawy-Śródmieścia. 2 lipca 2010 r. został zatrzymany w Polsce i przedstawiono mu zarzut z art. 300 § 1 kk, czyli udaremniania zaspokojenia wierzyciela. Miesiąc pozniej Opara złożył w sądzie pozew przeciwko Pekao i CDM Pekao o ponad 306 mln zł odszkodowania (ZA rzekome wprowadzenie w blad PRZY zakupie Akcji Elektrimu), aw prokuraturze zawiadomienie o oszustwie, jakiego mieli dokonać pracownicy Tych instytucji. Oparę w sporze z Pekao wspiera Stowarzyszenie Przyjazny Rynek, reprezentujące m.in. przedsiębiorców, którzy czują Się poszkodowani przez bank. Na czele stowarzyszenia Jerzy Bielewicz Stoi - obecnie Redaktor nowego Ekranu. Podczas nieobecności Opary w Polsce działały wt założone przez niego spółki. PZM - Sport - sp.. z oo została przekształcona w Roku 2004 w spółkę OK-KO. Jej prezesem żart obecnie W. Klasicki, prokurentem Barbara Grabowska. Aby właśnie OK-KO żart Dzis wydawcą nowego Ekranu. "Celem portalu żart poszukiwanie stanowiska w różnych zagadnieniach, które najlepiej będzie służyło interesom Polski. Portal NIE kieruje Się interesem partyjnym Ani punktem WIDZENIA jednej ideologii "- można przeczytać w oświadczeniu założycieli. > Na Nowym Ekranie Wilecki SWOJĄ działalność NE zainaugurował jednak obszernym wywiadem z gen. Tadeuszem Wileckim, absolwentem Akademii Sztabu Generalnego ZSRR, uczestnikiem TZW. obiadu drawskiego, człowiekiem o wyrazistych poglądach i ambicjach Politycznych. Obecnie gen. Wilecki żart komendantem głównym stowarzyszenia Pro Milito, które powołał wspólnie z gen. Markiem Dukaczewskim, szefem byłych Wojskowych Służb Informacyjnych. Wśród założycieli znaleźli Się również: gen. Zenon Poznański - absolwent moskiewskiej Akademii im. Woroszyłowa, wiceadmirał Marek Toczek - były dowódca Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych, przeniesiony zrobić rezerwy po, ujawnieniu, ZE dopuszczał zrobić zbierania podpisów ZA kandydaturą Lecha Wałęsy Prezydencka, gen. Julian Lewiński - były dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego dodał Płk Jan Oczkowski -. Były szef Biurach Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSI Niektóre z Tych osob znalazły Się także w Gronie założycieli Stowarzyszenia SOWA, zarejestrowanego w styczniu 2010 r. przez oficerów byłych Wojskowych Służb Informacyjnych. We władzach Stowarzyszenia SOWA, Jak i stowarzyszenia Pro Milito, zasiadają: PLK Jan Oczkowski, wywodzący z elitarnego oddziału Się "Y" Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, złożonego z oficerów-uczestników kursów GRU, dodał Płk Zbigniew Kumoś, "historyk wojskowości", wykładowca Akademii Humanistycznej w Pułtusku, Na którego opracowania wielokrotnie powoływał Się gen. Jaruzelski podczas wyjaśnień składanych PRZED sądem. Oba Środowiska - stowarzyszenia Pro Milito i SOWA - NIE TYLKO łączą Postacie założycieli i członków władz, ale również WSPÓLNOTA celów. Powołanie Pro Milito (my wrześniu 2007 r.) Można uznać ZA inicjatywę zwiastującą Powstanie rządu Platformy Obywatelskiej, natomiast utworzenie stowarzyszenia SOWA wydaje Się wieńczyć okres reaktywacji wpływów Wojskowych Służb Informacyjnych Środowiska. W OBU przypadkach mamy zrobić czynienia z. Inicjatywa ludzi, którzy w zwycięstwie PO trafnie upatrywali Szanse NA odzyskanie wpływów. Istotnym elementem przekazu zawartego ns stronach Pro Milito żart Krytyka obecnego stanu Armii, wskazywanie NA nieudolność cywilnych Ministrów, obrony dodał mniej Lub bardziej zawoalowany postulat stworzenia "nowej , trzeciej sily politycznej ".Koncepcję Te doskonale ilustruje fragment tekstu Michała Podobina - blogera forum Pro Milito: "W moim przekonaniu, w moim powinniśmy zrobić WSZYSTKO, ABY spośród nas poszukać sobie nowych przywódców, ONI niech Się Na śmietniku Historii bija". NIE przypadkiem wielu członków Pro Milito należało zrobić Grona współpracowników i "konsultantów" Andrzeja Leppera, którego haslo "Oni juz byli" miało otworzyć Droge nowej i nieskażonej władzą "trzeciej sily". Na Stronie Milito Pro znajdują Się Dzis Artykuły gen. Waldemara Skrzypczaka, Romualda Szeremietiewa, gen..Lewińskiego i Bogdana Poręby (D jednego z założycieli "moczarowskiego" Zjednoczenia Patriotycznego "Grunwald"), aw ramach spotkań Klubu Inteligencji Polskiej, Komenda Główna Pro Milito zaprasza Na spotkanie-Dyskusje ZE Stanisławem Michalkiewiczem. Teksty publikowane ns stronach stowarzyszenia Moga sprawiać wrażenie rzeczowej krytyki, szczególnie wśród odbiorców nieposiadających Wiedzy o rzeczywistych konotacjach Tego Środowiska.Podobnie patriotyczna i "bogoojczyźniana" Retoryka, obecna w wielu publikacjach członków Pro Milito, mogła zwieść czytelników o poglądach konserwatywnych. Oddzielnym tematem żart zawartość wątków ideologicznych, wynikających z tradycji postendeckich smarowego bliskich MYŚLI TZW. endokomuny. WSZYSTKIE wymienione ELEMENTY znajdziemy również bd portalu Nowy Ekran. Od początku zrobić Grona aktywnych użytkowników NE należeli: Michał Podobin - wieloletni bloger i Główny "ideolog" portalu Pro Milito dodał wiceadmirał Marek Toczek - jeden z założycieli stowarzyszenia. Tematyka wojskowości należy zrobić jednych z. najczęściej poruszanych NA portalu. Swoje teksty publikują tu bd NE m.in.: były wiceminister obrony Romuald Szeremietiew dodał Bogusław Kowalski - dawny PREZES Stronnictwa Narodowego. Gen. Tadeusz Wilecki Byl kandydatem w wyborach prezydenckich SN r 2000. Wywiadu portalowi udzielał gen. Skrzypczak, ns stronach NE można znaleźć wystąpienia Bogdana Poręby, czy kiedys którego należały prawa tytułu prasowego "Ekran". Od Czasu Powstania nowego Ekranu teksty tam publikowane SA również propagowane na forum Pro Milito, przenikanie Się OBU środowisk wydaje Się AŻ nadto widoczne. Polska Bez pajęczyny Warto zauważyć, ZE wiceadmirał Marek Toczek ma JUZ ZA SOBA udział w Politycznych przedsięwzięciach, PRZY czym ostatnie z nich wykazuje znaczne podobieństwa z bieżącym projektem nowego Ekranu. Po zwolnieniu z czynnej služby wojskowej Toczek Byl prezesem Zarządu Głównego Frontu Polskiego. W trakcie kampanii PRZED wyborami prezydenckimi W 2000 r. Organizacja ta popierała kandydaturę gen. Wileckiego, sam wiceadmirał pełnił funkcję wiceprzewodniczącego komitetu wyborczego. Bez powodzenia kandydował w wyborach bd posła parlamentarnych w 2001 r. z listy Komitetu Wyborczego Alternatywa Ruch Społeczny, natomiast w 2002 r. z listy Komitetu Wyborczego Alternatywa Partia Pracy ubiegał o mandat radnego Się sejmiku Województwa mazowieckiego.Podczas wyborów Parlamentu Europejskiego zrobić W r 2004. Toczek Byl pełnomocnikiem wyborczym Komitetu Wyborczego Wyborców Ogólnopolskiego Komitetu Obywatelskiego "OKO". W Roku 2005 został przekształcony w Komitecie Ogólnopolską Koalicję Obywatelską "OKO", grupującą m.in. tak Egzotyczne organizacje JAK: Polska Unia Gospodarcza, Izba Polsko-Chinska, Partia "Prawdziwa Obrona" czy Stronnictwo Narodowe "Patria". Przekształcenie nastąpiło z powodu połączenia Się ponad 140 Organizacji Społeczno-Politycznych popierających kandydaturę Stana Tymińskiego Prezydencka. W 2005 r. "OKO" podjęło współpracę z Tymińskim i posługując Się hasłami: "DOSC zgranych polityków. Koniec z układami. Czas na nowych ludzi, którzy chcą nowej Polski Bez skrajnych ideologii i pajęczyny powiązań "wystawiło kandydatów mamy wszystkich okręgach w wyborach Parlamentu Europejskiego zrobić.W Nietypowy sposób przeprowadzono wówczas zbieranie 10 tys. podpisów potrzebnych zrobić rejestracji. W ogłoszeniach prasowych "OKO" oferowało 168 zł brutto dziennie ZA zasiadanie w Obwodowych Komisjach Wyborczych.Warunek Byl jeden. Należało dostarczyć liste z 30 duszami -. Nazwiskami osob, adresami zamieszkania i numerami PESEL Inny ORYGINALNY Pomyśl na powołanie spółki akcyjnej zajmującej Się wydawaniem ogólnopolskiego dwutygodnika dodał "działalnością Promocyjna i marketingową, służącą nawiązywaniu kontaktów Między partnerami wchodzącymi w Skład» OKO «". Akcjonariuszami spółki Miały BYC osoby wywodzące Się z Organizacji zarejestrowanych w "OKO". Taki sposób motywacji Mial prowadzić zrobić związania udziałowców z projektem politycznym i zapewnić Jégo finansowanie. Druga Prawdziwa opozycja W działalności nowego Ekranu nietrudno dostrzec podobne pomysły. Portal powstały JAKO "Niezależny serwis społeczności blogerów" szybko zgromadził spora rzeszę blogerów i komentatorów.Czy Tego celu wykorzystano popularność "Łażącego Łazarza" - blogera, który po dwóch publikacjach na pewno chodziło o tragedii smoleńskiej - "Gruppenführer KAT" dodał "Głowa zdrajcy" - STAL Się DLA wielu odbiorców wiarygodnym "prawicowym" autorytetem. Przez pierwsze tygodnie działalności ukrywano informacje o osobie "australijskiego sponsora", starając Się stworzyć przeświadczenie, ZE chodzi wyłącznie o Projekt blogerski, budowę "Polskiego Huffingtona" czy "prawicowego Onetu". Prawdziwe intencje ujawniono dopiero po spotkaniu blogerów z Ryszardem Opara i publikacji artykułu redaktora naczelnego nowego Ekranu "Łażącego Łazarza", w którym pojawił Się postulat tworzenia "drugiej prawdziwej opozycji". Kolejna Publikacja - Tym działalnoœć autorstwa Opary - zatytułowana "Polsko Ojczyzno Moja" Nie pozostawiała wątpliwości co zrobić zamierzeń właściciela NE, SWOJĄ Retoryka obnażała "ideową" wspólnotę z projektami Tymińskiego i Leppera dodał ambicjami politycznymi założycieli Pro Milito. Pomoc: Opisy zawierał ocenę Polskiej Sceny politycznej: "MY - miłościwie Wam panująca klasa Polityczna - i TYLKO MY mamy rację i prawa. Przecież po aby powstała obecna Ordynacji Wyborczej - ABY NIKT, KTO Się odważy, Nie mial szans bd zmianę Status-Quo "dodał zgodny z powyższymi kanonami Uniwersal:" LUDZIE, Polacy - na miłość Boska!! Aby WSZYSTKO - do dziesięciu Sam Teatr, ci sami Aktorzy komedii politycznej - od 22 lat ". Artykuł Wprowadzenie Artykuł Ryszarda Opary kończył Się deklaracją: "Nie, NIE będziemy przepraszać. Zrobimy WSZYSTKO, żeby NE zakłócił sielankę politycznego establishmentu. Panowie POLITYKA - Panowie Posłowie - JWP Panie Prezydencie. Żart jeszcze Narod - SA OBYWATELE. Dopóki ONI SA - żart POLSKA. Nowy Ekran rzuca rękawice istniejącemu »status quo«. Inicjujemy budowę prawdziwego Państwa Obywatelskiego ". wkrótce pojawiła Się informacja, ZE Nowy Ekran "zamierza wdrażać Program Obywatelskich List Wyborczych (OLW) aktywizujący wszystkich biernych politycznie Polaków". Strona ma powstać Wyborcza OLW JAKO odrębny portal, Na którym będzie można zgłaszać swoich kandydatów nie dotyczy posłów partii obywatelsko-blogerskiej. Ci, którzy uzyskają najwięcej głosów, Maja następnie wejść bd listy wyborcze. Sama Partia zostanie ZAS zgłoszona w ostatniej zrób PKW chwili. Ujawniono również, ZE każdy, KTO zaloguje Się Na Stronę Wyborcza OLW, sklepie Się automatycznie użytkownikiem nowego Ekranu. Prowadzona poprzez Internet Rekrutacja kandydatów pozwalałaby ns zbudowanie Środowiska niejednolitego, o niejasnych powiązaniach Politycznych i grupowych, w którym równie dobrze mogliby zaistnieć Ludzie z poprzednich Inicjatyw Leppera czy Tymińskiego, Jak i oficerowie zrzeszeni w Pro Milito. Blogerom portalu NE przydzielono rolę rzeczników interesów Tych środowisk. Nawet gdyby powołanie "partii obywatelsko-blogerskiej" zakończyło Się fiaskiem, Inicjatywa mogłaby skutecznie zdezintegrować Środowiska prawicowe dodał uszczknąć kilka Procent wyborców z elektoratu PiS-u. Od początku projektu zadbano także o motywację Finansowej, ogłaszając, ZE NE MA STAC Sie "współwłasnością najaktywniejszych blogerów ". Projekt Opary - na wzór pomysłów Komitetu Obywatelskiego "OKO" - zakłada bowiem powołanie spółki akcyjnej Nowy Ekran, po jej sądowej rejestracji Sprzedaż Akcji spółki "po preferencyjnej cenie D jednego grosza" DLA szczególnie aktywnych użytkowników. Miałoby do DAC "Szanse każdemu uprawnionemu Na udział w największym przedsięwzięciu w Unii blogerskim Europejskiej". Polityczne zapotrzebowanie Motywacja Finansowa wydaje Się Dzis szczególnie ważna, bo po ujawnieniu przeze Mnie rzeczywistych zamiarów założycieli Nowy Ekran utracił wielu blogerów i zaczął BYC kojarzony ZE środowiskiem dalekim OD wyborców PiS-u. Zdemaskowanie Politycznych intencji twórców portalu wywołało gwałtowną reakcję "redaktora naczelnego" dodał grupki najbardziej żarliwych Obrońców i klakierów.NIE odnosząc Się w ogóle robić istoty zarzutu budowania "trzeciej sily", posłużono Się atakiem personalnym i pomówieniami, rozpowszechniając celowo fałszywe informacje. W jednym z wystąpień "redaktora naczelnego" NE można przeczytać: "Uderzenie nastąpiło DOSC szybko ZE szukaj zdjęcia wpływowego pułkownika Piotra Bączka (podpisującego Się JAKO Ścios) dziennikarza i oficera służb specjalnych, który działając w interesie wąskiej grupy bojącej Się naruszenia dwupartyjnego status quo (Stawka SA miejsca bd listach PiS) zrobił z NE do, czym niszczył wcześniej ludzi i rozbijał wiele innych Inicjatyw, zarzucając im agenturalność. Aby świetny NA sposób skłócanie prawicy. " Rzekome ujawnienie Ściosa JAKO Bączka sprowadzało w oczywisty sposób dodatkowe ZAGROŻENIE DLA obecnego Doradcy zespołu ds. zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej. Piotr Bączek juz w przeszłości Byl obiektem działań służb Donalda Tuska w ramach afery marszałkowej, niedawno doświadczył również oznak zainteresowania ZE szukaj zdjęcia "nieznanych sprawców". Dalsze insynuacje dotyczyły "Gazety Polskiej", oskarżanej o inspirowanie ataku bd Nowy Ekran, i wiodły zrobić konkluzji, ZE istota sporu sprowadza Się zrób Walki o wpływy i zyski. Konstrukcja kłamstwa zmierzała w kierunku wykazania, ZE ZA ujawnieniem intencji NE Stoi "Gazeta Polska", ktora sama chce powołać partie złożoną z osob zaangażowanych w działalność klubów "GP", zatem obawia Się medialnej i politycznej konkurencji.Obiektem agresji NE NIE TYLKO STAL Się autor i rzekomy "pułkownik" Piotr Bączek, ale również środowisko ludzi współtworzących Komisję Weryfikacyjną WSI Antoniego Macierewicza dodał współpracownicy - wskazani JAKO "Sluzby specjalne SKW udające niezależnego blogera". Wybór takiego celu przypadkowy żart NIE. Od wielu miesiecy wśród byłych oficerów WSI prowadzona żart Akcja zmierzającą zrobić podważenia procesu weryfikacji Tej služby, postawienia PRZED sądem osob dokonujących weryfikacji (liczne zawiadomienia o rzekomych przestępstwach członków Komisji Weryfikacyjnej) dodał sporządzenia kontrraportu, w którym działalność formacji zostanie przedstawiona zgodnie z Woli "pokrzywdzonych" . W TE ofensywę wpisany żart planu zdyskredytowania Antoniego Macierewicza i współpracujących z NIM osob. Uderzenie w szefa parlamentarnego zespołu ds. zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej koresponduje z politycznym "zapotrzebowaniem" grupy rządzącej. Również "Gazeta Polska" - JAKO najważniejsze średnio zaangażowane w przetwa wyjaśniania okoliczności tragedii - znalazła Się Na celowniku nowego Ekranu. . Oprócz próby skompromitowania poszczególnych osob, chodziło zatem o podważenie wiarygodności tygodnika i treści publikowanych w NIM Materiałów Reakcja decydentów portalu, tak niewspółmierna zrobić zakresu krytyki, ujawniła Rzecz wyjątkowo istotną: objawiła bowiem faktyczny Krąg osob i Idei, które przez rzekomo "prawicowy" Nowy Ekran SA postrzegane JAKO wrogie, także ukazała zamiar antagonizowania wyborców PiS-u i dyskredytowania autentycznych przeciwników grupy rządzącej. Niezależnie OD dalszych działań Środowiska NE, Jégo liderom będzie niezwykle trudno wykazać Się Dobrej Woli i dowieść czystości intencji. Obecne możliwości oddziaływania portalu SA mocno ograniczone i choc Nadal Moze przyciągać osoby niezorientowane smarowego stanowić źródło groźnych manipulacji - ten Projekt tworzenia "trzeciej sily" wydaje Się JUZ NIE mieć szans.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz