środa, 30 stycznia 2013

25 stycznia 2013 Adam Człowiek.

„Podążajcie w nadziei i rozważajcie Słowo Boże. Zauważcie, że po „godzinie Damaszku”, którą przeżył apostoł Paweł, nastąpiło jego nawrócenie i z prześladowcy stał się gorliwym głosicielem Chrystusa i Jego Ewangelii. Nie wszyscy zdajecie sobie sprawę, jak wielkiej mocy, siły i odwagi udziela Duch Święty tym duszom, które szczerze pokutują i nawracają się do Boga całym swoim sercem! Tak będzie z tymi, którzy przyjmą światłość rozjaśniającą umysły i serca.”


MATKA BOŻA:
 «W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pisz Człowiecze.

       Moje drogie ziemskie dzieci, świat i cała ludzkość pozostaje niewzruszona i głucha na Moje matczyne wołanie. Im bardziej zbliża się Objawienie Chwały Mojego Syna, tym bardziej świat manifestuje swoją pozorną wolność i bunt przeciwko Bożemu Prawu. Jakże mało Moich dzieci rozumie ten czas jako walkę i próbę wiary. Pycha i zatwardziałość ogarnęły ludzkie serca. Lecz musicie pamiętać, że Bóg stoi ponad czasem i ponad całym stworzeniem i dlatego więcej nie pozwoli, by Jego Syn był obrażany i lekceważony. Ludzkość upadnie na kolana przed Majestatem Boga w momencie, kiedy Bóg objawi Swoją Chwałę, a Duch Święty ukaże istotę grzechu: jego skutki oraz konsekwencje. Ten sąd nad światem dokonuje się już teraz, Moje drogie dzieci, lecz objawi się w całej swojej pełni nad całym stworzeniem.

       Zanim Mój Boski Syn powróci, by dokonać ostatecznego podziału i sądu nad całą ludzkością, świat musi poznać prawdę o grzechu. Poznanie prawdy nie jest jeszcze wygraną bitwą, Moje drogie dzieci, ponieważ gdy poznacie Prawdę, będziecie się musieli zdecydowanie opowiedzieć po stronie walczących o dobro lub zaniechać walki o nie. To jest także czas żniwa, gdyż dzisiaj ukazują się gorzkie i zepsute owoce życia bez Boga! Wiele pokoleń zostało zwiedzionych, przez wiele lat szatan wlewał swoją truciznę fałszu, lecz teraz nadchodzi czas objawienia się blasku prawdy, w którym ludzkość będzie musiała doświadczyć tych gorzkich owoców swoich czynów. I w blasku tej objawionej prawdy dokona się sąd nad narodami, aby oddzielić prawdziwą drogę od fałszywej. Czas żniwa to także czas dobrych owoców, które wzbudza Duch Święty, nieustannie wspierając Kościół i całe stworzenie, posyłając obfitość darów łask i charyzmatów.

Czytaj dalej :


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz