poniedziałek, 28 stycznia 2013

Czy ktoś im odpowie nim odejdą ???


Antoni Filip Lercel ul.Żłota 27 kod 85-444 Bydgoszcz
 bydgoszcz dnia 10 styczeń 2013 rok. 
 Tygodnik Forum 

Redaktor Naczelny Pan Jacek Majkowski
 ul.Słupeckiego 6 kod 02-309 
Warszawa
 [ DLA CZYTAJĄCEGO :taki sam adres jest do Pana Prezesa Redakcji Naczelnej Polityka PL. który 
otrzymał pismo z dnia 28 listopada 2012 roku nie udzielając odpowiedzi ignorując represjonowanych żołnierzy.]

Treść pisma:

 Szanowny Panie Redaktorze.Proszę wybaczyć,że kieruję pismo do Pan rąk,ale uznałem,to jest 
gwarancja niezatarcia po nim śladu.Otóż dnia 29 listopada 2012 roku wysłałem drogą pocztową pismo stron 4 formatu A-4 z załączonymi ksero kopiami dokumentów stron 15 na ręce Pana Prezesa Redakcji Naczelnej Polityka P L adresując  ul.Słupecka nr.6 kod 02-309 Warszawa.Natomiast kopie tego pisma wysłałem do 3 Związków skupiających Represjonowanych Żołnierzy z przyczyn politycznych do których adresy są widoczne na końcowej stronie. Do pisma tego dołączyłem ksero kopie  15 dokumentów które potwierdzają prawdę i wyrządzoną nam krzywdę.Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi mimo zapewnień które wyczytałem:"Udzielimy Ci Wszelkich Niezbędnych Informacji" tak brzmi hasło Waszej Redakcji w Internecie.Czemu mnie i naszych Braci      
Zołnierzy w imieniu których wystąpiłem zignorowano? Proszę wybaczyć ale ta sprawa dotyczy pokrzywdzonych z 
lat 1949-1959 a więc ponad 80 latków.Pozostało nam zbyt mało czasu na doczekanie się sprawiedliwości,tym bardziej jest to naganne,że krzywdę wyrządziła nam Pani Poseł Sejmu RP,SEJMU GWARANTA SPRAWIEDLIWOŚCI która postanowiła świadomie co jest udokumentowane nas skrzywdzić aby przypadkiem tym 
odważnym Polakom co Żydów chronili przed zagładą w okresie Faszystowskiej Okupacji też nie dać możliwości 
uzyskania wcześniejszego terminu rekompensaty 
Załączników15 stron .do wiadomości 
otrzymują 3 Związki wymienione w piśmie z dnia 28,11.2012r
.w tej sprawie skierowanej do Polityki PL.  

  Z wrazami szacunku 

 Antoni Filip Lercel 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz